Mikrosławieńska Marynarka Wojenna Nowalu
Flota
Admiralicja
Stocznia
Raporty
Mikrosławieńska Marynarka Wojenna Nowalu jest czym¶ zupełnie naturalnym dla kraju wyspiarskiego. Serwis jest po¶więcony jej sprawom aktualnym i historii.
OHP Perry
Flagowy okręt MMWN, MNS Hugo Zdolny, fregata rakietowa.

R-11

Okręt ratowniczy MNS R-11
 
©Królestwo Nowal
oprac. Strona obywatelska Królestwa Nowal