wyjście

Żegluga Nowalska

Porty do których zawijają statki Żeglugi Nowalskiej


1. Regularna linia z portu Pustki - Kleby i Metropolis w Nowalu do Dreampolis w Dreamlandzie obsługiwana przez katamaran Agat.
Statek tej linii obsługuje porty Brugiopolis w Brugii, Almera w Baridasie, Al Ri w Al Farun, Genosse Wanda St. w Wandystanie i Tlaloc w Aztec podczas rejsu powrotnego z Dreampolis.
2.
M/s Opal pływa regularnie do Sarmacji (Grodzisk) i Scholandii oraz Surmenii (Nowa Menia) i Austro-Węgier (Cattaro).
3.
Statek m/s Małgorzta utrzymuje połączenia lokalne z Elderlandem (Cro Town) i Natanią (port Przystań), czasami jednak wypływając do Surmenii do Nowej Menii w trakcie dni handlowych na tamtejszym rynku.
4. Porty odwiedzane nieregularnie, w zależności od potrzeb pasażerów: port Dokoratii na Wyspie Arakhania należącej do Arakhopolis oddany do służby 23 lipca 2007, Micropolis-Dock w Mikropolis, port Matloujście w mieście Matahrad w Brugii, Cósta Óir (pol. Złote Wybrzeże) w Wolnej Republice Mor
van, port Terholtz w Monderii oraz Fer w Hrabstwie Gellonii należącym do Sarmacji.
Żegluga Nowalska 12.08.2007
opracowanie; Nowalski Urząd Morski
Królestwo Nowal
Strona obywatelska KN